Vänligen logga in, för att använda de utökade funktionerna för artikelidentifiering.
Überschreitung der Kreditlinie
Für Bestellungen gesperrt

Imprint

Imprint

 

Utgivare

 

Postadress:

Släpis AB
Box 1183
262 23 Ängelholm

 

Besök- och leveransadress:
Lagegatan 15
262 71 Ängelholm

 

Telefon:

Växel 0431-44 43 40

 

Organisationsnummer
556546-8377

info@slapis.se

 

Anmärkning

Informationen på den här webbsidan kontrolleras och uppdateras löpande. Varken leverantören av web shopen eller Släpis AB påtar sig något ansvar för att informationen är uppdaterad, korrekt eller fullständig och lämnar inte heller någon garanti för att innehållet på länkade webbsidor är uppdaterat, korrekt eller fullständigt.

Innehåll och struktur på denna webbsida är upphovsrättsligt skyddat. Mångfaldigande av information eller data, särskilt användning av texter, delar av texter och bildmaterial kräver, om inte annat uttryckligen anges, föregående godkännande från Släpis AB.

Senast betraktad